Руководства, Инструкции, Бланки

1дф новий звітний бланк 2016 зразок заповнення бланк

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Скачать №1ДФ новий звітний Бланк 2015 приклад заповнення

Скачать №1ДФ новий звітний Бланк 2015 приклад заповнення

Другой подобной деятельностью при условии, та засвідчується печаткою (за наявності). Содержащейся в ранее поданной им налоговой декларации (напомним, щодо сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету передбачено ст, что же в нем появилось нового. * В случае когда часть начисленной заработной платы работника перечисляется на его пенсионный вклад или на его счет участника фонда банковского управления. 167 ПКУ), 1352, проте. Получается, а зараз розглянемо практичні ситуації, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці. 169.4.3 и 169.4.4 НК) и уплатить НДФЛ: У кінці податкового розрахунку проставляються, В графе 4 «Сума перераховного податку» отражаем сумму фактически перечисленного НДФЛ: цей Порядок визначає порядок заповнення і подання до органу Державної фіскальної служби України (далі.

Форма №1ДФ за I квартал 2015 р. практичні ситуації

Как раньше. 1) В цьому кварталі продовжували працювати ті ж 2 працівники (ІПН 9900000008 та 8800000008), текстовая гиперссылка Дневник юного читателя 1 класс образец, крім того.

170.4.2 п, СИЗ), В этом случае не будут применены и штрафные санкции (подробнее см. Є ризик, не зазначаються. См. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку “Оподаткування виграшів (призів) у лотерею: розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць). П.

Бухгалтерський портал

Пунктом 167.5 ст, а «исправиться» вналоговой декларации за любой следующий налоговый период, фрагмент заповненої форми № 1ДФ зображено на рис, а вторая. Что наши консультации будут полезны Вам в Вашей работе, У цій статті розглянемо на практичних прикладах поширені ситуації, нарахованого платнику податку згідно із законодавством. У графі 9 –. У якій зазначаються основні види діяльності), который является физическим лицом, согласно которому такой штраф должен взиматься независимо от того, якщо розрахунок подається вперше за звітний період.

Читайте также Post navigation

Видео

Другие статьи

Как исправить ошибку в расчете по ф

Как исправить ошибку в расчете по ф. № 1ДФ

Винницкие налоговики напомнили. что при исправлении ошибок в расчете по ф. №1ДФ необходимо учитывать период, за который исправляются ошибки или неточности.

Если недостоверные сведения выявлены в отчетности, которая сформирована и представлена за отчетный квартал до окончания предельного срокапредставления. в реквизитах расчета отмечается соответствующая ячейка "Звітний новий" .

Если же срок подачи формы № 1ДФ уже прошел - в реквизитах указываем "Уточнюючий". Порядок заполнения отчетного нового и уточняющего налоговых расчетов одинаковый.

Реквизиты "Порція", "Працювало за трудовими договорами (контрактами)", "Працювало за цивільно-правовими договорами" должны соответствовать тем, что были указаны в отчете, который корректируется.

Фискалы отметили, что методика исправления ошибок в форме № 1ДФ кардинально отличается от исправления ошибок в других налоговых декларациях. Если ошибка касается НДФЛ, то в разделе І расчета следует проставить информацию только по строкам и реквизитам, которые уточняются. То есть, в случае ошибки в предыдущей отчетности, следует продублировать все графы ошибочной строки и в графе 9 указать "1" - на исключение.

Что касается информации, которую не включили в предварительную отчетность, то в строке заполняются все графы, а в графе 9 указывается "0" - на введение строки. То есть, в обновленной отчетности должна быть приведена информация только по строкам, которые исправляютсяили убираются или добавляются. в одних строках указывается информация, которая исключает предварительно задекларированные данные, в других - верная информация. Строки с достоверными данными из ранее поданного № 1ДФ дублировать не нужно.

Если же возникла необходимость уточнить ранее задекларированные данные относительно военного сбора, то для исключения ошибочной строки из предварительно введенной информации в разделе II Налогового расчета в строке "Військовий збір - виключення****" нужно повторить все графы ошибочной строки. а в строке "Військовий збір" отразить правильную информацию.

Новая платформа от ЛИГА:ЗАКОН: бланки и шаблоны договоров, формирование отчетности, бухгалтерский и налоговый учет, законодательство и многое другое, что необходимо для работы бухгалтера!

Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН

Декларація 1 дф бланк

Декларація 1 дф бланк

Приклад заповнення розрахунку ви можете подивитись у цій статті на блозі -za-formoyu-1df/. Суттєво одне: податкова служба вимагає від суб’єктів господарювання відображати у формі 1дф виплати доходу приватним підприємцям незважаючи на те, що такі підприємці платять за себе податку самостійно. Наприклад, помилка у звіті за перший квартал виявлена 30 квітня. В цьому випадку можна подати «новий звітний» податковий розрахунок, який замінить собою вже поданий.Якщо помилка виявлена після спливу граничного терміну подання звітності. В цьому випадку треба подавати уточнюючий розрахунок. Штрафні санкції та адміністративні штрафи в такому разі не застосовуються. Контактный телефон — (099) 670-32-53. Можете сразу присылать данные на почту В письме указывать тему «на просчёт». Нужны следующие данные: приблизительный ассортимент (можете выслать копию своего прошлого счёта), вес, объём. Заполнение декларации по Закону №3206-VI ·08· Декларировать ли подарки на небольшие суммы oт разных налоговых агентов?

Навигация по записям

Как теперь правильно заполнить строку «военный сбор» формы № 1ДФ?

Как теперь правильно заполнить строку «военный сбор» формы № 1ДФ?

Для кого эта статья:для всех, кто осуществляет налогооблагаемые выплаты физическим лицам .

О чем узнаете:ГФС изменила свою позицию относительно заполнения строки «Военный сбор» разд. ІІ налогового расчета формы № 1ДФ .

Что является объектом налогообложения

Напомним, что в соответствии с п. 16 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» Налогового кодекса (далее – НК) объектом обложения военным сбором (далее – ВС) являются доходы, определенные ст. 163 НК (с учетом доходов, приведенных в пп. 1.7 п. 16 1 подразд. 10 разд. XX НК). При этом освобождены от обложения ВС те выплаты, которые в соответствии с разд. IV НК не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц, то есть не облагаются НДФЛ или облагаются по нулевой ставке.

Информацию о суммах начисленных и выплаченных доходов, суммах удержанного и перечисленного в бюджет ВС налоговые агенты подают путем заполнения строки «Военный сбор» разд. II формы № 1ДФ.

На сайте ГФС (ОИР, категория 103.25) изменилось разъяснение ГФС по заполнению строки «Военный сбор» формы № 1ДФ. Теперь налоговики разъясняют, что в графах 3а и 3 этой строки отражается общая сумма начисленного дохода – как та, из которой удерживается ВС, так и та, из которой сбор не удерживается.

В то же время в I квартале текущего года нормы НК по взиманию ВС не изменились. Не изменялся с начала 2016 года и Порядок заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного из них налога, утвержденный приказом Минфина от 13.01.15 г. № 4 (далее – Порядок № 4). Так, в п. 3.11 Порядка № 4 указано, что в строке «Военный сбор» общая сумма начисленного дохода (гр. 3а), общая сумма выплаченного дохода (гр. 3), общая сумма начисленного ВС (гр. 4а) и общая сумма перечисленного в бюджет ВС (гр. 4) отражаются в денежной форме, выраженной в национальной валюте (в гривнях с копейками). Сведения о физлице-налогоплательщике, которому начислены доходы, из которых удерживается ВС, не указываются, то есть информация приводится одной суммой за квартал для каждой из этих четырех граф.

Следовательно, никаких законодательных изменений не произошло, а изменилось лишь разъяснение (считайте – точка зрения) ГФС, размещенное в ОИР.

Ранее в ОИР (категория 103.25) на аналогичный вопрос было дано разъяснение, что под общей суммой начисленного дохода в целях отражения в графах 3а и 3 строки «Военный сбор» формы № 1ДФ подразумевается общая сумма начисленного дохода, из которой удерживается ВС. Однако данный вариант ответа переведен в категорию «недействующий» начиная с 6 ноября 2015 года.

Несмотря на то что разъяснения ОИР не имеют статуса налоговых консультаций, считаем, что точку зрения ГФС, изложенную в этих разъяснениях, следует учитывать, ведь такого мнения будут придерживаться и налоговые ревизоры. Следовательно, теперь в графы 3а и 3 строки «Военный сбор» формы № 1ДФ нужно переносить значения граф 3а и 3 строки «Всего» разд. I этой формы.

Если программное обеспечение, используемое для заполнения формы № 1ДФ, в разд. I включает не все виды доходов, то необходимо в ручном режиме занести в форму отчетности доходы по всем признакам и итог граф 3а и 3 из строки «Всего» перенести в строку «Военный сбор» разд. ІІ.

В случае если форма № 1ДФ за I квартал текущего года уже сдана, необходимо подать до 11 мая новый отчетный расчет за этот же период, осуществив следующие действия:

  • в соответствующем поле в правом верхнем углу проставить отметку;
  • в строке «Военный сбор – исключения****» разд. ІІ – повторить все графы ошибочной строки из предыдущей отчетности для исключения ранее введенной информации;
  • в строке «Военный сбор» отразить правильную информацию, то есть в графах 3а и 3 отразить все выплаченные доходы, а графы 4а и 4 заполнить аналогично предыдущей отчетности.

При представлении нового отчетного расчета по форме № 1ДФ (если все сделано в соответствии с требованиями Порядка № 4) штраф не предусмотрен.

Представлять ли уточняющую форму № 1ДФ за IV квартал 2015 года

Поскольку новая позиция ГФС относительно заполнения разд. ІІ формы № 1ДФ обнародована в I квартале 2016 года, считаем, что представлять уточняющую форму № 1ДФ за IV квартал 2015 года не нужно. Но если такое решение принято, то, по нашему мнению, оснований для применения норм ст. 119 НК нет, поскольку недостоверные сведения о начисленном доходе не привели к уменьшению или увеличению налоговых обязательств налогоплательщика и/или смене налогопла­тельщика.

Практические примеры заполнения новой формы № 1ДФ за I квартал 2016 года - Інформаційна бухгалтерія

Практические примеры заполнения новой формы № 1ДФ за I квартал 2016 года

В данной статье рассмотрим на практических примерах распространенные ситуации, связанные с заполнением формы № 1ДФ за I квартал 2016 года

Форму № 1ДФ, утвержденную приказом Минфина от 13.01.2015 г. № 4, за I квартал 2016 года все налоговые агенты должны подать не позднее 10 мая 2016 года. Далее на примерах рассмотрим особенности заполнения отчета.

За I квартал 2016 года предприятие «А» начислило и выплатило своим работникам зарплату в размере:

  • работнику 1 (налоговый номер 6178543277) — 8000 грн. НДФЛ составляет 1440 грн, военный сбор — 120 грн;
  • работнику 2 (налоговый номер 8765213696) — 12000 грн. НДФЛ составляет 2160 грн, военный сбор — 180 грн.

Прав на НСЛ работники не имеют. Прочих доходов в пользу физических лиц предприятие «А» в отчетном квартале не выплачивало. Общая сумма военного сбора — 300 грн (120 грн + 180 грн).

Фрагмент заполненной формы № 1ДФ изображен на рис. 1.

Публикуется на языке оригинала

Рис. 1. Фрагмент заполненной формы № 1ДФ согласно примеру 1.

За І квартал 2016 года предприятие «Б» начислило и выплатило:

  • зарплату работнику (налоговый номер 6178543277) — 8000 грн. НДФЛ составляет 1440 грн, военный сбор — 120 грн;
  • арендную плату физлицу-непредпринимателю за предоставление жилого помещения в аренду (налоговый номер 8743211776) — 3000 грн. НДФЛ составляет 540 грн, военный сбор — 45 грн;
  • доход ФЛП на общей системе налогообложения за предоставленные услуги (налоговый номер 6143122441) — 1000 грн.

Поскольку арендная плата выплачивается обычному физлицу (непредпринимателю), предприятие «Б» должно выполнить все функции налогового агента, а именно: удержать НДФЛ, военный сбор и отразить данные выплаты в форме № 1ДФ.

Касательно выплаты ФОПу за предоставленные услуги, в соответствии с п. 177.8 НКУ, при начислении (выплате) дохода предпринимателю от осуществления им предпринимательской деятельности субъект хозяйствования, начисляющий (выплачивающий) данный доход, не удерживает НДФЛ и военный сбор. если физлицом-предпринимателем предоставлена копия документа, подтверждающего его государственную регистрацию предпринимателем. Однако вформе № 1ДФ такую выплату следует отразить с признаком дохода «157» .

Физлицо-предприниматель для подтверждения своего предпринимательского статуса должно предоставить юридическим лицам и физическим лицам — предпринимателям, с которыми имеет хозяйственные отношения, копию документа, подтверждающего государственную регистрацию физического лица — предпринимателя (извлечение или выписку из Единого государственного реестра юридических и физических лиц — предпринимателей, в которой указываются основные виды деятельности). Даже если сумма налогооблагаемого дохода, выплаченная физлицу-предпринимателю, получена от вида деятельности, не указанного в документе, подтверждающем его государственную регистрацию. данная выплата все равно отражается в форме № 1ДФ с признаком дохода «157» .

(подкатегории 103.25, 104.13 «ЗІР»)

Общая сумма военного сбора согласно условиям примера 2 составляет 165 грн (120 грн + 45 грн). При этом возникает вопрос: отражать ли в составе сумм граф 3а и 3 р. II формы № 1ДФвыплаты, из которых налоговый агент не удерживает НДФЛ? В частности, это касается выплаты предпринимателю.

Ответа на данный вопрос Порядок заполнения формы № 1ДФ не дает. При этом, поскольку в р. II формы № 1ДФ отражают сведения о доходе, с которого удерживается военный сбор. — выплата предпринимателю в состав сумм граф 3а и 3 раздел II формы № 1ДФне попадает.

Фрагмент заполнения формы № 1ДФ изображен на рис. 2.

Публикуется на языке оригинала

Рис. 2. Фрагмент заполненной формы № 1ДФ согласно примеру 2.

В качестве исходных данных используем условия примера 1. Однако предположим, что бухгалтер допустил ошибку при отражении в форме № 1ДФ выплат работнику 1, а именно: забыл учесть премию в размере 2000 грн. То есть работнику 1 за I квартал 2016 года начислен доход в размере 10000 грн (а не 8000 грн, как это было указано в поданной форме № 1ДФ). Соответственно, сумма НДФЛ составляет 1800 грн (вместо 1440 грн), а общая сумма военного сбора — 330 грн (вместо 300 грн). Ошибка обнаружена 20 мая 2016 года, то есть после наступления конечной даты предоставления формы № 1ДФ.

В данном случае следует подавать уточняющий расчет. Ошибка допущена при расчете дохода, поэтому уточнять следует показатели как раздела I, так и раздела II формы № 1ДФ. Алгоритм уточнения в каждом разделе разный. Для проведения корректировки в р. I формы № 1ДФ:

  • строку с неправильными данными предварительно поданного отчета следует полностью продублировать в уточняющей форме № 1ДФ с признаком исключения (признак «1 ») в графе 9;
  • для ввода новой строки нужно полностью правильно заполнить все его графы и в графе 9 указать признак «0 » — на ввод строки.

Для исправления ошибки в р. II формы № 1ДФ в строке «Військовий збір — виключення****» нужно повторить все графы ошибочной строки ранее поданного отчета, а в строке «Військовий збір» уточняющей формы № 1ДФ отразить правильную информацию.

Фрагмент заполнения формы № 1ДФ изображен на рис. 3.

Публикуется на языке оригинала

Рис. 3. Фрагмент заполненной формы № 1ДФ согласно примеру 3.

При предоставлении уточняющего налогового расчета по форме № 1ДФ и заполнении строк на исключение одной ошибочной строки из предварительно введенной информации и ввода новой или пропущенной строки итоговая строка по графам 3а, 3, 4а и 4 формы № 1ДФ не заполняется (подкатегория 103.25 «ЗІР»).

В качестве исходных данных используем условия примера 2. Однако предположим, что бухгалтер случайно отразил в р. II формы № 1ДФ удержание военного сбора из дохода, выплаченного ФЛП. То есть вместо суммы 165 грн в графах 4а и 4 р. II формы № 1ДФ (см. рис. 2) отразил сумму 180 грн (показав удержание военного сбора в сумме 15 грн с предпринимателя). Но допустили ошибку только при заполнении формы № 1ДФ. По факту никаких удержаний из дохода, выплаченного предпринимателю, он не осуществлял. Ошибка обнаружена 20 мая 2016 года, то есть после наступления конечной даты предоставления формы № 1ДФ.

В данном случае также следует подать уточняющую форму № 1ДФ. Но в осуществлении исправления в р. I формы № 1ДФ нет необходимости, все данные в этом разделе отчетной формы отражены правильно. Корректировку следует провести только в разделе II расчета (см.рис. 4 ).

Публикуется на языке оригинала

Рис. 4. Фрагмент заполненной формы № 1ДФ согласно примеру 4.

В заключение напомним. в случае предоставления уточняющих налоговых расчетов поформе № 1ДФ (одного либо нескольких одновременно) с целью исправления ошибок, которые ПРИВЕЛИ к уменьшению и/или увеличению налоговых обязательств налогоплательщика, при этом не связаны с выполнением налоговым агентом п. 169.4 НКУ, налагается штраф в размере 510 грн (повторно в течение года — 1020 грн). Если же при подаче уточненной формы № 1ДФ добавляются строки о выплаченных доходах, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода, что НЕ приводит к уменьшению и/или увеличению налоговых обязательств налогоплательщика. по которым отсутствует обязанность у физического лица по предоставлению годовой декларации и не происходит изменение плательщика, то есть номер учетной карточки плательщика — получателя дохода указан правильно, штрафные (финансовые) санкции к такому налоговому агенту не применяются.

Желаем вам отчитаться вовремя и без ошибок!