Руководства, Инструкции, Бланки

реле рс80м2-14 руководство по эксплуатации

Категория: Руководства

Описание

Рс80м2-14 - Поиск релейщика - РЗА

Документация ›› Заключительные положения

Закон Украины Об охране труда

Раздел IX Заключительные положения

1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме части четвертой статьи 19, которая вступает в силу с 1 января 2003 года.
2. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со времени вступления в силу настоящего Закона: внести в Верховную Раду Украины предложения по приведению законодательных актов в соответствие с настоящим Законом; привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом; обеспечить приведение органами исполнительной власти принятых ими нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.

Президент Украины Л. КРАВЧУК
г. Киев, 14 октября 1992
N 2694-XII

История формирования закона
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 49, ст.668 )
< Вводиться в дію Постановою ВР
N 2695-XII ( 2695-12 ) від 14 .10.92, ВВР, 1992, N 49, ст.669 >
< Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 196/96-ВР від 15.05.96, ВВР, 1996, N 31, ст. 14 5
N 783-XIV ( 783- 14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -
редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом про Державний бюджет України на 2000 рік >

< В редакції Закону
N 229-IV ( 229-15 ) від 21.11.2002, ВВР, 2003, N 2, ст.10 >
< Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1331-IV ( 1331-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 14. ст.205
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18
N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
N 345-VI ( 345-17 ) від 02.09.2008, ВВР, 2008, N 42-43, ст.293 >


Постанова (2695-12)
Верховна Рада України від 14 .10.1992 № 2695-XII
Про порядок введення в дію Закону України "Про охорону праці"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 08.12.1992, № 49, ст. 669; Голос України, 24.11.1992
Закон (196/96-ВР), чинний
Верховна Рада України від 15.05.1996 № 196/96-ВР
Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України стосовно накладення штрафу за порушення вимог щодо охорони праці
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 30.07.1996, № 31, ст. 14 5; Голос України, 05.06.1996; Урядовий кур'єр, 06.06.1996
Закон (783- 14 ), чинний
Верховна Рада України від 30.06.1999 № 783-XIV
Про джерела фінансування органів державної влади
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 27.08.1999, № 34, ст. 274; Голос України, 05.08.1999; Урядовий кур'єр, 04.09.1999; Офіційний вісник України, 20.08.1999, № 31, стор.9, код 9487/1999
Закон (229-15), чинний
Верховна Рада України від 21.11.2002 № 229-IV
Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 10.01.2003, № 2, ст. 10; Голос України, 17.12.2002, № 239; Урядовий кур'єр, 18.12.2002, № 236; Офіційний вісник України, 27.12.2002, № 50, ст. 2234, стор.17, код 23783/2002
Закон (1331-15), чинний
Верховна Рада України від 25.11.2003 № 1331-IV
Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про охорону праці"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 02.04.2004, № 14. ст. 205; Голос України, 25.12.2003, № 246; Урядовий кур'єр, 13.12.2003, № 236; Офіційний вісник України, 26.12.2003, № 50, ст. 2613, стор.71, код 27066/2003
Закон, Перелік, Бюджет (1344-15), чинний
Верховна Рада України від 27.11.2003 № 1344-IV
Про Державний бюджет України на 2004 рік
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 30.04.2004, ст. 250, стор.578; Голос України, 09.12.2003, № 233; Урядовий кур'єр, 03.12.2003, № 228; Офіційний вісник України, 19.12.2003, № 49, ст. 2552, стор.7, код 26998/2003
Закон, Перелік, Бюджет (2285-15), чинний
Верховна Рада України від 23.12.2004 № 2285-IV
Про Державний бюджет України на 2005 рік
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 25.02.2005, № 7, ст. 162, стор.290; Урядовий кур'єр, 29.12.2004, № 249; Офіційний вісник України, рік 2004, 14 .01.2005, № 52, том 1, ст. 3431, стор. 14. код 31206/2004; Президентський вісник, 12.01.2005, № 1
Закон, Перелік, Бюджет (2285-15), чинний
Верховна Рада України від 23.12.2004 № 2285-IV
Про Державний бюджет України на 2005 рік
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 25.02.2005, № 7, ст. 162, стор.290; Урядовий кур'єр, 29.12.2004, № 249; Офіційний вісник України, рік 2004, 14 .01.2005, № 52, том 1, ст. 3431, стор. 14. код 31206/2004; Президентський вісник, 12.01.2005, № 1
Закон, Перелік (2505-15), чинний
Верховна Рада України від 25.03.2005 № 2505-IV
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 29.04.2005, № 17, ст. 267, стор.724; Голос України, 01.04.2005, № 59; Урядовий кур'єр, 31.03.2005, № 58; Офіційний вісник України, 15.04.2005, № 13, ст. 662, стор.57, код 31959/2005
Закон (3108-15), чинний
Верховна Рада України від 17.11.2005 № 3108-IV
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 06.01.2006, № 1, ст. 18, стор.18; Голос України, 13.12.2005, № 236; Урядовий кур'єр, 14 .12.2005, № 238; Офіційний вісник України, 21.12.2005, № 49, ст. 3048, стор.16, код 34498/2005
Закон (1026-16), чинний
Верховна Рада України від 16.05.2007 № 1026-V
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 23.08.2007, № 34, ст. 444, стор.1105; Урядовий кур'єр, 27.06.2007, № 113; Офіційний вісник України, 25.06.2007, № 44, ст. 1777, стор.35, код 40083/2007
Закон (345-17), чинний
Верховна Рада України від 02.09.2008 № 345-VI
Про підвищення престижності шахтарської праці
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 24.10.2008, № 42, ст. 293, стор.2088; Голос України, 16.09.2008, № 175; Урядовий кур'єр, 16.09.2008, № 171; Офіційний вісник України, 26.09.2008, № 70, ст. 2338, стор.11, код 44381/2008
Закон ( 14 54-17), чинний
Верховна Рада України від 04.06.2009 № 14 54-VI
Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України "Про охорону праці"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 30.10.2009, № 44, ст. 654, стор.1640; Голос України, 08.07.2009, № 124; Урядовий кур'єр, 25.06.2009, № 112; Офіційний вісник України, 06.07.2009, № 48, ст. 1613, стор. 14

Не найдено: рс80м2

Справочник реле ›› ДЗТ 13 и 14 - реле дифференциальные с торможением

14 ---rele-differentsialnie-s-tormozheniem_34.html#2">1. Технические характеристики дифференциального реле с магнитным торможением ДЗТ 11/2, 11/3, 11/414 ---rele-differentsialnie-s-tormozheniem_34-2.html#3">
14 ---rele-differentsialnie-s-tormozheniem_34-2.html#3">2. Описание, проверка и наладка дифференциального реле с магнитным торможением ДЗТ 11, ДЗТ 11/2, 11/3, 11/4, ДЗТ 13, ДЗТ 13/2, ДЗТ 13/3, 13/4, ДЗТ 14 и МЗТ-11
14 ---rele-differentsialnie-s-tormozheniem_34-2.html#3">3. Принцип действия реле ДЗТ
14 ---rele-differentsialnie-s-tormozheniem_34-2.html#3">4. Особенности выбора уставок защит с реле ДЗТ
14 ---rele-differentsialnie-s-tormozheniem_34-2.html#3">5. Наладка реле ДЗТ ДЗТ 11, ДЗТ 11/2, 11/3, 11/4, ДЗТ 13, ДЗТ 13/2, ДЗТ 13/3, 13/4, ДЗТ 14 и МЗТ-11

14 ---rele-differentsialnie-s-tormozheniem_34-2.html#3">2. Описание конструкции РНТ и ДЗТ
14 ---rele-differentsialnie-s-tormozheniem_34-2.html#3">3. Основные понятия о реле РНТ и ДЗТ
14 ---rele-differentsialnie-s-tormozheniem_34-2.html#3">8. Общая методика выбора уставок
14 ---rele-differentsialnie-s-tormozheniem_34-2.html#3">10. Объем испытания и рекомендации по наладке
14 ---rele-differentsialnie-s-tormozheniem_34-2.html#3">11. Схемы, применяемые для наладки и проверки реле
14 ---rele-differentsialnie-s-tormozheniem_34-2.html#3">12. Некоторые схемы, применяемые при лабораторных исследованиях
14 ---rele-differentsialnie-s-tormozheniem_34-2.html#3">13. Описание, проверка и наладка реле с улучшенной отстройкой от апериодической составляющей серии РНТ-560 РНТ-565, 566, 566/2, 567, 567/2
14 ---rele-differentsialnie-s-tormozheniem_34-2.html#3">14. Нормы времени и объем работ при техническом обслуживании реле дифференциальные РНТ-562 - РНТ-567, ДЗТ-1(2), ДЗТ-11 - ДЗТ- 14. ДЗТ-21(23), МЗТ-11

Не найдено: рс80м2

Файл-архив ›› КОМПЛЕКТЫ ЗАЩИТ типов КЗ 9, КЗ 9/2, КЗ 12, КЗ 13, КЗ 14. КЗ 15, КЗ 17, КЗ 35, КЗ 36, КЗ 37, КЗ 38

В даном техническом описании и инструкции по эксплуатации коплектов защит типов КЗ 9, КЗ 9/2, КЗ 12 У 4, КЗ 13, КЗ 14. КЗ 15, КЗ 17, КЗ 35, КЗ 36, КЗ 37, КЗ 38 приведено описание принципа действия комплектов защит, их технические характеристики, меры безопасности при выполнении робот и рекомендации по монтажу, наладке и эксплуатации устройств. В приложении к инструкции прилагаются монтажные и принципильные схемы комплектов защит.

Краткое содержание инструкции.

Не найдено: рс80м2

Файл-архив ›› ДЗТ- 13, ДЗТ- 14. ДЗТ- 13/2-4. Инструкция по монтажу и эксплуатации реле дифференциального с магнитным торможением

Инструкция по монтажу и эксплуатации реле дифференциального с магнитным торможением типа ДЗТ-13, ДЗТ- 14 содержит подробное описание принципа действия реле, приведены технические характеристики устройств, а также даны рекомендации по монтажу и эксплуатации реле.

Назначение. Реле типов ДЗТ-13 и ДЗТ- 14 предназначены для дифференциальной защиты одной фазы силовых трансформаторов.
Реле типа ДЗТ-13 обеспечивает получение тормозных характеристик от трех групп измерительных трансформаторов тока (имеет 3 тормозные обмотки), реле типа ДЗТ- 14 обеспечивает получение тормозных характеристик от четырех групп измерительных трансформаторов тока (имеет 4 тормозные обмотки).
Реле с дополнительным индексом «Т» в обозначении типа (ДЗТ-13-Т, ДЗТ- 14 -Т) пригодны для работы в условиях тропического климата.

Не найдено: рс80м2

Файл-архив ›› Схемы и описание ШЭ 2607 013 ( 0 14 ) - резервные защиты присоединения и автоматика управления обходным выключателем

Шкаф типа ШЭ2607 013 (ШЭ2607 0 14 ) предназначен для управления обходным выключателем и защиты присоединения.

Шкаф типа ШЭ2607 013 (ШЭ2607 0 14 ) содержит один комплект. Шкаф типа ШЭ2607 013 предназначен для выключателей с трехфазным управлением электромагнитов, а шкаф типа ШЭ2607 0 14 - для выключателей с пофазным управлением электромагнитов. Комплект (в дальнейшем "комплект А1" реализует функции АУВ, УРОВ, АПВ и содержит также трехступенчатую дистанционную защиту (ДЗ), четырехступенчатую токовую направленную защиту нулевой последовательности (ТНЗНП) и токовую отсечку (ТО), а также обеспечивает возможность задания восьми групп уставок.

Не найдено: рс80м2

Используется в качестве устройства защиты, сигнализации и контроля цепей напряжения присоединений 6/10/35 кВ:

- организация защит по минимальному и максимальному напряжению,

- организация пуска МТЗ по напряжению,

- организация пуска схемы АВР защитой минимального напряжения,

- организация пуска схемы восстановления нормального режима при АВР,

- организация контроля исправности цепей напряжения на секции шин.

Не найдено: рс80м2

Основы релейной защиты ›› 14 -3. Аппаратура для регулирования угла между током и напряжением

Наиболее просто угол сдвига по фазе тока и напряжения можно изменять с помощью переключательного фазорегулятора, переключающего фазы напряжения питания трехфазной системы. Подавая на одну из цепей одно междуфазное напряжение, а на вторую другое, в зависимости от их сочетания можно получить шесть разных значений углов сдвига по фазе от 0 до 360° через 60° (табл. 14 -1). Тем же способом, используя дополнительно фазные напряжения, можно изменять углы ступенями через каждые 30°, как показано в табл. 14 -2 (всего 12 значений углов от 0 до 360°).

Для того чтобы не ошибиться при переключении фаз напряжения и выполнять их быстро, целесообразно использовать специальный переключатель с заранее выполненным монтажом. Недостатком переключательного фазорегулятора является ступенчатое регулирование, что, как правило, не позволяет точно определить угол срабатывания проверяемого реле.

Не найдено: рс80м2

Основы релейной защиты ›› 14. Поэлементная проверка отдельных узлов

14. Поэлементная проверка отдельных узлов

Не найдено: рс80м2. 14

Файл-архив ›› МРЗС – 05 – 04 Руководство по эксплуатации РСГИ.466452.007- 14 РЭ

УСТРОЙСТВО МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ ЗАЩИТЫ,
АВТОМАТИКИ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРИСОЕДИНЕНИЙ 6-35 кВ
МРЗС – 05 – 04

Руководство по эксплуатации
РСГИ.466452.007- 14 РЭ

Руководство по эксплуатации устройства микропроцессорного защиты, автома-тики, контроля и управления присоединений 6-35 кВ МРЗС-05-04, исполнений РСГИ.466452.007- 14. РСГИ.466452.007- 14 .0 предназначено для обеспечения правильной эксплуатации устройства обслуживающим персоналом и поддержания его в полной готовности к работе.
При эксплуатации указанных выше устройств, следует руководствоваться настоящим руководством РСГИ.466452.007- 14 РЭ.

Не найдено: рс80м2

Файл-архив ›› МРЗС – 05М Руководство по эксплуатации РСГИ.466452.012- 14 РЭ

УСТРОЙСТВО МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ ЗАЩИТЫ,
АВТОМАТИКИ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРИСОЕДИНЕНИЙ 6 - 35 кВ
МРЗС – 05М
Руководство по эксплуатации
РСГИ.466452.012- 14 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации устройств микропроцессорных защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6 – 35 кВ МРЗС-05М РСГИ.466452.012- 14. РСГИ.466452.012- 14 .0 предназначено для обеспечения правильной эксплуатации устройств обслуживающим персоналом.
При эксплуатации указанных выше устройств, следует руководствоваться настоящим руководством РСГИ.466452.012- 14 РЭ.

Не найдено: рс80м2

Новости ›› Непрямой путь к прямым договорам

«Под угрозой надежность электроснабжения и энергетическая безопасность страны», – отмечают в обращении к премьер-министру президент Энергетической ассоциации Украины Василий Котко (ранее – член НКРЭ), генеральный директор Федерации работодателей Украины Владимир Грищенко, президент ассоциации «УкрТЭЦ» Юрий Улитич (в прошлом – заместитель министра топлива и энергетики) и глава Независимого профсоюза энергетиков Украины Валерий Погорелый. «Главные причины нависшего над Украиной энергетического кризиса – изношенность электрических сетей более чем на 70 %, а оборудования генерирующих компаний – до 90 %, их ненадежная энергозатратная работа, мизерные и несистемные инвестиции в отрасль, невыполнение государством взятых на себя обязательств, в том числе по соблюдению действующего законодательства, – говорит Василий Котко. – Поэтому дефицита электроэнергии долго ждать не придется». По его словам, в соответствии с Энергетической стратегией Украины до 2030 г. необходимый ежегодный объем инвестиций в энергетику оценивается в 10 млрд. грн. в ценах 2005 г. (документ утвержден в марте 2006 г.) и 14 млрд. грн. – в нынешних. Такого финансирования энергетика не получает. «Это самая важная проблема сектора», – считает и председатель НКРЭ Валерий Кальченко.

Не найдено: рс80м2

Новости ›› Туркмения: 150 млрд кубометров газа ежегодно на протяжении 250 лет

Запасы месторождения газа Южного Иолотаня—Османа в Марыйской области на юго-востоке Туркмении составляют от 4 до 14 триллионов кубометров газа, что делает его одним из крупнейших в мире.
Новое месторождение газа на площади Осман, расположенной на территории Марыйской области, было обнаружено в марте 2007 года.
Стоит отметить, что запасы Штокмановского газового месторождения, являющегося одним из крупнейших в России, оцениваются в четыре триллиона кубометров топлива.

Не найдено: рс80м2

Новости ›› Отрасли кроят энергобаланс

На следующей неделе в Кабмине планируется провести совместное совещание с участием угольщиков, энергетиков и металлургов. Цель — составить общий энергобаланс.
Как сообщил «і» председатель ЦК профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности Украины Сергей Шишов, решение о проведении совместного совещания между угольщиками, энергетиками и крупными промышленными потребителями было принято 14 ноября на координационном совете в Кабмине, посвященном проблемам угольной отрасли. «Если собирать все отрасли поодиночке и обещать им преференции за счет электроэнергетики, то мы этого не выдержим. Нам нужно составить общий баланс вместе с угольщиками и металлургами, иначе ресурсов у нас не хватит»,— сказал господин Шишов.

Не найдено: рс80м2

Новости ›› 100 тысяч домов во Франции остались без электричества

Около 100 тысяч домохозяйств в центральных районах Франции 14 декабря оказались без электричества из-за продолжающихся второй день снегопадов, сообщает энергетическая компания Electricite de France (EDF).
Более других пострадали департаменты Пюи-де-Дом (Puy-de-Dome), Аверон (Aveyron), Лозер (Lozere), Канталь (Cantal), Верхняя Луара (Haute-Loire) и Коррез (Correze). В некоторых районах Центрального массива выпало до 60 сантиметров снега, сообщает Le Figaro.

Не найдено: рс80м2

Новости ›› Немецкий Морбах полностью переходит на альтернативную энергетику

Жители местечка Морбах в земле Рейнланд-Пфальц, расположенного в немецкой глубинке, решили ускорить приход экологически чистого энергетического будущего. Покрывать потребности в электрической и тепловой энергии они намерены исключительно с помощью альтернативных источников.

Местечко Морбах, в котором живут 11 тысяч человек, расположено в живописной долине реки Мозель среди Рейнских сланцевых гор. Здесь находится единственный в своем роде "Энергетический ландшафт" - 14 ветрогенераторов, биогазовая установка и фотовольтаическая установка площадью в четыре тысячи квадратных метров, где электроэнергия производится под воздействием света.

Не найдено: рс80м2

Новости ›› Киев интересуется путём Сеула

Украина и Южная Корея договорились об атомном сотрудничестве. Сеулу есть о чём рассказать Киеву, особенно в том плане, как нужно достигать самодостаточности в атомной энергетике.

Как сообщили электронному изданию AtomInfo.Ru в пресс-службе НАЭК "Энергоатом", 14 мая 2009 года президент украинского атомного ведомства Юрий Недашковский и глава южнокорейской компании KEPCO Сан-Су Ким (Ssang-Su Kim) подписали меморандум о взаимопонимании по проектам развития атомной энергетики на Украине.

Не найдено: рс80м2

Каталог микропроцессорных защит ›› РЗЛ-02.1ВВ Микропроцессорное устройство защиты и автоматики вводного выключателя 35-10(6) кВ

■ Устройства защиты, автоматики, управления, регистрации и сигнализации линий 35-10(6) кВ
■ Возможность гибкого программирования устройств
■ Реализация необходимой конфигурации в течение 14 дней с момента оформления заказа
■ Надежность конструкции
■ Простота обслуживания
■ Современные цифровые технологии и микропроцессорная техника

Не найдено: рс80м2

Новости ›› В Северной Осетии готовятся к пуску Зарамагских ГЭС

На головной станции Зарамагского каскада ГЭС, возводимого в Северной Осетии, состоялся первый пробный запуск. Результаты работы оборудования в холостом режиме и ход подготовки станции к вводу в эксплуатацию, намеченному на 22 июля текущего года, обсуждены на рабочем совещании, прошедшем на строительной площадке Зарамагских ГЭС, сообщает 14 июля корреспондент ИА REGNUM Новости.

"За три часа работы агрегат повел себя очень хорошо. 5 июля мы поставили под напряжение открытое распределительное устройство 110 кВ, а 7 июля провели полноценный холостой ход агрегата, теперь на очереди высоковольтные испытания", - сообщил управляющий директор ОАО "Заркомпанию юристовамагские ГЭС" Виталий Тотров журналистам, присутствовавшим на заседании.

Не найдено: рс80м2

Новости ›› Ученые надеются запустить термоядерный синтез механическим способом

Канадская компания General Fusion надеется построить прототип термоядерного реактора альтернативного типа в течение десяти лет менее чем за 1 миллиард долларов.

В отличие от проекта термоядерного реактора ИТЕР (International Thermonuclear Experimental Reactor - ITER), бюджет которого уже достиг 14 миллиардов долларов, а сроки реализации до сих пор не ясны, конструкция реактора, разрабатываемого General Fusion, не подразумевает использования огромных сверхпроводящих магнитов, удерживающих плазму, необходимую для начала и поддержания процесса слияния ядер.

Не найдено: рс80м2

Новости ›› Рекорды в кризис

Спад производства не помешал энергетикам получить рекордные прибыли. За полугодие они заработали больше, чем за весь 2008 год. Помогли рост тарифов и низкие цены на топливо.

На прошлой неделе полугодовые итоги опубликовали 14 из 28 крупнейших производителей энергии в России (без учета концерна «Энергоатом»). Суммарная прибыль компаний по РСБУ — 25,2 млрд руб. против 9,3 млрд руб. в первом полугодии 2008 г. следует из их сообщений. Лидеры роста — ТГК-6 «КЭС-холдинга» (20 раз), ТГК-1 «Газпрома» (15 раз) и подконтрольная государству ОГК-1 (12 раз). Убыток получила только одна компания — «Новосибирскэнерго» (10 млн руб.).

Не найдено: рс80м2

реле рс80м2-14 руководство по эксплуатации:

 • скачать
 • скачать
 • Другие статьи

  Реле тока РЭ12

  Реле тока РЭ12 ТУ 16-88 ИГФР.647115.058 ТУ


  Реле являются комплектующими изделиями и предназначены для применения в схемах НКУ электроприводов, в том числе и электрооборудования вагонов метрополитена (РЭ 12Т).

  Формулировка заказа
  • полное наименование реле;
  • тип реле и номенклатурный номер;
  • номинальный ток катушки;
  • вид присоединения к катушке внешних проводов (только для катушек: РЭ 12-1, РЭ 12Т-1, РЭ 12-2, РЭ 12-3, РЭ 12-4 - от 100 А);
  • исполнение контактов реле;
  • предел регулирования (для РЭ 12-2, РЭ 12-4);
  • способ возврата (для РЭ 12-1, РЭ 12Т-1, РЭ 12-2, РЭ 12-3, РЭ 12-4);
  • климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

  Номинальное напряжение контактов, В:
  РЭ 12:
  постоянный ток
  переменный ток
  РЭ 12Т (постоянный ток)

  24÷440
  660
  110

  Номинальный ток контактов, А

  Наименьшее рабочее напряжение контактов реле, В

  Наименьший рабочий ток контактов реле, А

  Присоединение внешних проводов к катушкам на номинальные токи до 63 А (катушки на номинальный ток 100 А и выше могут быть изготовлены для заднего или для переднего присоединения внешних проводов).

  Механическая износостойкость реле, млн. циклов ВО, не менее:
  РЭ 12-1, РЭ 12-2, РЭ 12-3, РЭ 12Т-1
  РЭ 12-5
  РЭ 12Т-5

  Допустимые режимы работы

  Температура окружающего воздуха, °С:
  РЭ 12
  РЭ 12Т


  от -40 до +55
  от -45 до +55

  Климатическое исполнение реле по ГОСТ 15150-69 (Реле климатического исполнения УЗ пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ4 и УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69)

  Реле РЭ 12-1, РЭ 12Т-1, РЭ 12-3 поставляются отрегулированными на ток срабатывания, равный двойному номинальному. На шкале наносятся точки срабатывания 0,7; 2; 3 номинального тока.

  Реле РЭ 12-2, РЭ 12-4 поставляются отрегулированными на ток срабатывания, равный 2,2 или 4,4 номинального, а на шкале соответственно наносятся точки срабатывания 1,1; 2,2; 3,5 номинального тока.

  Условное обозначение вида реле:
  2 - реле тока без нормированного коэффициента возврата

  Условная характеристика реле:
  1 - максимальное реле тока, одностабильное, постоянного тока
  2 - максимальное реле тока, одностабильное, переменного тока
  3 - максимальное реле тока, двустабильное (с ручным возвратом) постоянного тока
  4 - максимальное реле тока, двустабильное (с ручным возвратом) переменного тока
  5 - минимальное реле тока, одностабильное, постоянного тока.

  Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69:
  У - для умеренного климата
  Т - для тропического климата

  Категория размещения по ГОСТ 15150-69

  Условное обозначение серии

  Условное обозначение вида реле:
  2Т - реле тока без нормированного коэффициента возврата

  Условная характеристика реле:
  1 - максимальное реле тока, одностабильное, постоянного тока
  5 - минимальное реле тока, одностабильное, постоянного тока

  Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69:
  У - для умеренного климата